Zam├│w przez telefon: +48 576 142 509

Darmowa dostawa od 200 zł

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

LOREMVIT.PL

SPIS TREŚCI:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDA┼╗Y
 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
 5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY
 6. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
 7. POZAS─äDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZE┼â ORAZ ZASADY DOST─śPU DO TYCH PROCEDUR
 8. PRAWO ODST─äPIENIA OD UMOWY
 9. POSTANOWIENIA DOTYCZ─äCE PRZEDSI─śBIORC├ôW
 10. OPINIE O PRODUKTACH
 11. NIELEGALNE TREŚCI I INNE TREŚCI NIEZGODNE Z REGULAMINEM
 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 13. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Ten Regulamin Sklepu Internetowego zosta┼é przygotowany przez prawnik├│w serwisu Prokonsumencki.pl. Sklep Internetowy www.loremvit.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie mo┼╝e zrzec si─Ö praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia um├│w mniej korzystne dla konsumenta ni┼╝ postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta s─ů niewa┼╝ne, a w ich miejsce stosuje si─Ö przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego te┼╝ postanowienia niniejszego Regulaminu nie maj─ů na celu wy┼é─ůcza─ç ani ogranicza─ç jakichkolwiek praw konsument├│w przys┼éuguj─ůcych im na mocy bezwzgl─Ödnie wi─ů┼╝─ůcych przepis├│w prawa, a wszelkie ewentualne w─ůtpliwo┼Ťci nale┼╝y t┼éumaczy─ç na korzy┼Ť─ç konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodno┼Ťci postanowie┼ä niniejszego Regulaminu z powy┼╝szymi przepisami, pierwsze┼ästwo maj─ů te przepisy i nale┼╝y je stosowa─ç.

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. 1. Sklep Internetowy dost─Öpny pod adresem internetowym www.loremvit.pl prowadzony jest przez Farmacia Verde sp. z o.o. sp. k.
z siedzib─ů w Gda┼äsku (adres siedziby i adres do dor─Öcze┼ä: ul. Marii Sk┼éodowskiej – Curie 3, 80-210 Gda┼äsk); wpisan─ů do Rejestru Przedsi─Öbiorc├│w Krajowego Rejestru S─ůdowego pod numerem KRS 0000812534; kapita┼é zak┼éadowy w wysoko┼Ťci 10.000,00 z┼é.; NIP: 9571120280; REGON: 384892239 oraz adres poczty elektronicznej: [email protected].

1. 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zar├│wno do konsument├│w, jak i do przedsi─Öbiorc├│w korzystaj─ůcych ze Sklepu Internetowego, chyba ┼╝e dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej.

1. 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w zwi─ůzku z realizacj─ů postanowie┼ä niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane s─ů w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatno┼Ťci opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatno┼Ťci zawiera przede wszystkim zasady dotycz─ůce przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa os├│b, kt├│rych dane dotycz─ů, a tak┼╝e informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plik├│w cookies oraz narz─Ödzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakup├│w jest dobrowolne. Podobnie zwi─ůzane z tym podanie danych osobowych przez korzystaj─ůcego ze Sklepu Internetowego Us┼éugobiorc─Ö lub Klienta jest dobrowolne, z zastrze┼╝eniem wyj─ůtk├│w wskazanych w polityce prywatno┼Ťci (zawarcie umowy oraz obowi─ůzki ustawowe Sprzedawcy).

1. 4. Sklep Internetowy prowadzi mi─Ödzy innymi sprzeda┼╝ suplement├│w diety, kt├│re w ┼Ťwietle ustawy o bezpiecze┼ästwie ┼╝ywno┼Ťci i ┼╝ywienia (Dz.U. 2006 nr 171, poz. 1225 ze zm.) nie stanowi─ů produktu leczniczego, a ┼Ťrodki spo┼╝ywcze w formie: kapsu┼éek, dra┼╝etek, tabletek, saszetek z proszkiem, ampu┼éek z p┼éynem czy butelek z kroplomierzem i w innych podobnych postaciach. Ich celem jest wy┼é─ůcznie uzupe┼énienie diety Klienta o witaminy, sk┼éadniki mineralne lub inne substancje wykazuj─ůce efekt od┼╝ywczy lub inny fizjologiczny. Suplementy diety sprzedawane w Sklepie Internetowym nie mog─ů i nie stanowi─ů zast─Öpstwa dla produkt├│w leczniczych przepisanych Klientowi przez lekarza.

Definicje:

1. 4. 1.┬á AKT O US┼üUGACH CYFROWYCH, AKT ÔÇô rozporz─ůdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 pa┼║dziernika 2022 r. w sprawie jednolitego rynku us┼éug cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o us┼éugach cyfrowych)(Dz.U. L 277 z 27.10.2022, s. 1ÔÇô102).

1. 4. 2. DZIE┼â ROBOCZY ÔÇô jeden dzie┼ä od poniedzia┼éku do pi─ůtku z wy┼é─ůczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1. 4. 3. FORMULARZ REJESTRACJI ÔÇô formularz dost─Öpny w Sklepie Internetowym umo┼╝liwiaj─ůcy utworzenie Konta.

1. 4. 4. FORMULARZ ZAM├ôWIENIA ÔÇô Us┼éuga Elektroniczna, interaktywny formularz dost─Öpny w Sklepie Internetowym umo┼╝liwiaj─ůcy z┼éo┼╝enie Zam├│wienia, w szczeg├│lno┼Ťci poprzez dodanie Produkt├│w do elektronicznego koszyka oraz okre┼Ťlenie warunk├│w Umowy Sprzeda┼╝y, w tym sposobu dostawy i p┼éatno┼Ťci.

1. 4. 5. KLIENT ÔÇô (1) osoba fizyczna posiadaj─ůca pe┼én─ů zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowi─ůzuj─ůce tak┼╝e osoba fizyczna posiadaj─ůca ograniczon─ů zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadaj─ůca osobowo┼Ťci prawnej, kt├│rej ustawa przyznaje zdolno┼Ť─ç prawn─ů; – kt├│ra zawar┼éa lub zamierza zawrze─ç Umow─Ö Sprzeda┼╝y ze Sprzedawc─ů.

1. 4. 6. KODEKS CYWILNY ÔÇô ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

1. 4. 7. KONTO ÔÇô Us┼éuga Elektroniczna, oznaczony indywidualn─ů nazw─ů (loginem) i has┼éem podanym przez Us┼éugobiorc─Ö zbi├│r zasob├│w w systemie teleinformatycznym Us┼éugodawcy, w kt├│rym gromadzone s─ů dane podane przez Us┼éugobiorc─Ö oraz informacje o z┼éo┼╝onych przez niego Zam├│wieniach w Sklepie Internetowym.

1.4.8. NIELEGALNE TRE┼ÜCI ÔÇô informacje, kt├│re same w sobie lub przez odniesienie do dzia┼éania, w tym sprzeda┼╝y Produkt├│w lub ┼Ťwiadczenia Us┼éug Elektronicznych, nie s─ů zgodne z prawem Unii Europejskiej lub z prawem jakiegokolwiek pa┼ästwa cz┼éonkowskiego, kt├│re jest zgodne z prawem Unii Europejskiej, niezale┼╝nie od konkretnego przedmiotu lub charakteru tego prawa.

1. 4. 9. PRODUKT ÔÇô dost─Öpna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma b─Öd─ůca przedmiotem Umowy Sprzeda┼╝y mi─Ödzy Klientem a Sprzedawc─ů.

1. 4.10. REGULAMIN ÔÇô niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

1. 4. 11. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Us┼éugodawcy dost─Öpny pod adresem internetowym: www.loremvit.pl.

1. 4. 12. SPRZEDAWCA; US┼üUGODAWCA ÔÇô Farmacia Verde sp. z o.o. sp. k. z siedzib─ů w Gda┼äsku (adres siedziby i adres do dor─Öcze┼ä: ul. Marii Sk┼éodowskiej – Curie 3, 80-210 Gda┼äsk); wpisan─ů do Rejestru Przedsi─Öbiorc├│w Krajowego Rejestru S─ůdowego pod numerem KRS 0000812534; kapita┼é zak┼éadowy w wysoko┼Ťci 10.000,00 z┼é.; NIP: 9571120280; REGON: 384892239 oraz adres poczty elektronicznej: [email protected].

1. 4. 13. UMOWA SPRZEDA┼╗Y ÔÇô umowa sprzeda┼╝y Produktu zawierana albo zawarta mi─Ödzy Klientem a Sprzedawc─ů za po┼Ťrednictwem Sklepu Internetowego.

1. 4. 14. US┼üUGA ELEKTRONICZNA ÔÇô us┼éuga ┼Ťwiadczona drog─ů elektroniczn─ů przez Us┼éugodawc─Ö na rzecz Us┼éugobiorcy za po┼Ťrednictwem Sklepu Internetowego.

1. 4. 15. US┼üUGOBIORCA ÔÇô (1) osoba fizyczna posiadaj─ůca pe┼én─ů zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowi─ůzuj─ůce tak┼╝e osoba fizyczna posiadaj─ůca ograniczon─ů zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadaj─ůca osobowo┼Ťci prawnej, kt├│rej ustawa przyznaje zdolno┼Ť─ç prawn─ů; – korzystaj─ůca lub zamierzaj─ůca korzysta─ç z Us┼éugi Elektronicznej.

1. 4. 16. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA ÔÇô ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

1. 4. 17. ZAM├ôWIENIE – o┼Ťwiadczenie woli Klienta sk┼éadane za pomoc─ů Formularza Zam├│wienia i zmierzaj─ůce bezpo┼Ťrednio do zawarcia Umowy Sprzeda┼╝y Produktu ze Sprzedawc─ů.

2.USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

W Sklepie Internetowym dost─Öpne s─ů nast─Öpuj─ůce Us┼éugi Elektroniczne: Konto oraz Formularz Zam├│wienia.

2. 1. Konto ÔÇô korzystanie z Konta mo┼╝liwe jest po wykonaniu ┼é─ůcznie trzech kolejnych krok├│w przez Us┼éugobiorc─Ö ÔÇô (1) wype┼énieniu Formularza Rejestracji, (2) klikni─Öciu pola ÔÇ×Zarejestruj si─ÖÔÇŁ oraz (3) potwierdzeniu ch─Öci utworzenia Konta poprzez klikni─Öcie w link potwierdzaj─ůcy przes┼éany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezb─Ödne jest podanie przez Us┼éugobiorc─Ö nast─Öpuj─ůcych danych Us┼éugobiorcy: adres poczty elektronicznej oraz has┼éo. Konto mo┼╝na za┼éo┼╝y─ç r├│wnie┼╝ poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie sk┼éadania Zam├│wienia ÔÇô z chwil─ů z┼éo┼╝enia Zam├│wienia Konto zostaje utworzone.

2. 1. 1. Us┼éuga Elektroniczna Konto ┼Ťwiadczona jest nieodp┼éatnie przez czas nieoznaczony. Us┼éugobiorca ma mo┼╝liwo┼Ť─ç, w ka┼╝dej chwili i bez podania przyczyny, usuni─Öcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wys┼éanie stosownego ┼╝─ůdania do Us┼éugodawcy, w szczeg├│lno┼Ťci za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub te┼╝ pisemnie na adres: ul. Marii Sk┼éodowskiej – Curie 3, 80-210 Gda┼äsk.

2. 2. Formularz Zam├│wienia ÔÇô korzystanie z Formularza Zam├│wienia rozpoczyna si─Ö z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Z┼éo┼╝enie Zam├│wienia nast─Öpuje po wykonaniu przez Klienta ┼é─ůcznie dw├│ch kolejnych krok├│w ÔÇô (1) po wype┼énieniu Formularza Zam├│wienia i (2) klikni─Öciu na stronie Sklepu Internetowego po wype┼énieniu Formularza Zam├│wienia pola ÔÇ×Kupuj─Ö i p┼éac─ÖÔÇŁ ÔÇô do tego momentu istnieje mo┼╝liwo┼Ť─ç samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu nale┼╝y kierowa─ç si─Ö wy┼Ťwietlanymi komunikatami oraz informacjami dost─Öpnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zam├│wienia niezb─Ödne jest podanie przez Klienta nast─Öpuj─ůcych danych dotycz─ůcych Klienta: imi─Ö i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowo┼Ť─ç, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotycz─ůcych Umowy Sprzeda┼╝y: Produkt/y, ilo┼Ť─ç Produktu/├│w, miejsce i spos├│b dostawy Produktu/├│w, spos├│b p┼éatno┼Ťci.

2. 2. 1. Us┼éuga Elektroniczna Formularz Zam├│wienia ┼Ťwiadczona jest nieodp┼éatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zako┼äczeniu z chwil─ů z┼éo┼╝enia Zam├│wienia za jego po┼Ťrednictwem albo z chwil─ů wcze┼Ťniejszego zaprzestania sk┼éadania Zam├│wienia za jego po┼Ťrednictwem przez Us┼éugobiorc─Ö.

2. 3. Wymagania techniczne niezb─Ödne do wsp├│┼épracy z systemem teleinformatycznym, kt├│rym pos┼éuguje si─Ö Us┼éugodawca: (1) komputer, laptop lub inne urz─ůdzenie multimedialne z dost─Öpem do Internetu; (2) dost─Öp do poczty elektronicznej; (3) przegl─ůdarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox; Internet Explorer; Opera; Google Chrome; Safari lub Microsoft Edge; (4) zalecana minimalna rozdzielczo┼Ť─ç ekranu: 1024×768; (5) w┼é─ůczenie w przegl─ůdarce internetowej mo┼╝liwo┼Ťci zapisu plik├│w Cookies oraz obs┼éugi Javascript.

2. 4. Us┼éugobiorca obowi─ůzany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w spos├│b zgodny z prawem i dobrymi obyczajami maj─ůc na uwadze poszanowanie d├│br osobistych oraz praw autorskich i w┼éasno┼Ťci intelektualnej Us┼éugodawcy oraz os├│b trzecich. Us┼éugobiorca obowi─ůzany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Us┼éugobiorc─Ö obowi─ůzuje zakaz dostarczania tre┼Ťci o charakterze bezprawnym.

Tryb post─Öpowania reklamacyjnego:

2. 3. Tryb post─Öpowania reklamacyjnego dotycz─ůcy Us┼éug Elektronicznych wskazany jest w pkt. 6. Regulaminu.

3.WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDA┼╗Y

3. 1. Zawarcie Umowy Sprzeda┼╝y mi─Ödzy Klientem, a Sprzedawc─ů nast─Öpuje po uprzednim z┼éo┼╝eniu przez Klienta Zam├│wienia za pomoc─ů Formularza Zam├│wie┼ä w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

3. 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w z┼éotych polskich i zawiera podatki. O ┼é─ůcznej cenie wraz z podatkami Produktu b─Öd─ůcego przedmiotem Zam├│wienia, a tak┼╝e o kosztach dostawy (w tym op┼éatach za transport, dostarczenie i us┼éugi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie mo┼╝na ustali─ç wysoko┼Ťci tych op┼éat ÔÇô o obowi─ůzku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie sk┼éadania Zam├│wienia, w tym tak┼╝e w chwili wyra┼╝enia przez Klienta woli zwi─ůzania si─Ö Umow─ů Sprzeda┼╝y.

3. 3. Procedura zawarcia Umowy Sprzeda┼╝y w Sklepie Internetowym za pomoc─ů Formularza Zam├│wie┼ä

3. 3. 1. Zawarcie Umowy Sprzeda┼╝y mi─Ödzy Klientem, a Sprzedawc─ů nast─Öpuje po uprzednim z┼éo┼╝eniu przez Klienta Zam├│wienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

3. 3. 2. Po z┼éo┼╝eniu Zam├│wienia Sprzedawca niezw┼éocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocze┼Ťnie przyjmuje Zam├│wienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zam├│wienia i jego przyj─Öcie do realizacji nast─Öpuje poprzez przes┼éanie przez Sprzedawc─Ö Klientowi stosownej wiadomo┼Ťci e-mail na podany w trakcie sk┼éadania Zam├│wienia adres poczty elektronicznej Klienta, kt├│ra zawiera co najmniej o┼Ťwiadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zam├│wienia i o jego przyj─Öciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzeda┼╝y. Z chwil─ů otrzymania przez Klienta powy┼╝szej wiadomo┼Ťci e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzeda┼╝y mi─Ödzy Klientem, a Sprzedawc─ů.

3. 3. 3. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udost─Öpnienie Klientowi tre┼Ťci zawieranej Umowy Sprzeda┼╝y nast─Öpuje poprzez (1) udost─Öpnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przes┼éanie Klientowi wiadomo┼Ťci e-mail, o kt├│rej mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Tre┼Ť─ç Umowy Sprzeda┼╝y jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

4.SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

4. 1. Sprzedawca udost─Öpnia Klientowi nast─Öpuj─ůce sposoby p┼éatno┼Ťci z tytu┼éu Umowy Sprzeda┼╝y:┬á┬á

4. 1. 1. P┼éatno┼Ť─ç got├│wk─ů za pobraniem przy odbiorze przesy┼éki.┬á

4. 1. 2. P┼éatno┼Ť─ç przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.┬á

4. 1. 3. P┼éatno┼Ťci elektroniczne i p┼éatno┼Ťci kart─ů p┼éatnicz─ů za po┼Ťrednictwem serwisu PayU.pl ÔÇô mo┼╝liwe aktualne sposoby p┼éatno┼Ťci okre┼Ťlone s─ů na stronie Sklepu Internetowego w zak┼éadce informacyjnej dotycz─ůcej sposob├│w p┼éatno┼Ťci oraz na stronie internetowej http://www.payu.pl.┬á

4. 1. 4. Rozliczenia transakcji p┼éatno┼Ťciami elektronicznymi i kart─ů p┼éatnicz─ů przeprowadzane s─ů zgodnie z wyborem Klienta za po┼Ťrednictwem serwisu PayU.pl. Obs┼éug─Ö p┼éatno┼Ťci elektronicznych i kart─ů p┼éatnicz─ů prowadzi: ┬á

4. 1. 5. PayU.pl ÔÇô sp├│┼éka PayU S.A. z siedzib─ů w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Pozna┼ä), wpisana do Rejestru Przedsi─Öbiorc├│w Krajowego Rejestru S─ůdowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez S─ůd Rejonowy Pozna┼ä ÔÇô Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu; kapita┼é zak┼éadowy w wysoko┼Ťci 4 944 000,00 z┼é w ca┼éo┼Ťci op┼éacony; NIP: 7792308495.┬á

4. 2. Termin p┼éatno┼Ťci:

4. 2. 1. W przypadku wyboru przez Klienta p┼éatno┼Ťci przelewem, p┼éatno┼Ťci elektronicznych albo p┼éatno┼Ťci kart─ů p┼éatnicz─ů, Klient obowi─ůzany jest do dokonania p┼éatno┼Ťci w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzeda┼╝y. ┬á

4. 2. 2. W przypadku wyboru przez Klienta p┼éatno┼Ťci got├│wk─ů za pobraniem przy odbiorze przesy┼éki, Klient obowi─ůzany jest do dokonania p┼éatno┼Ťci przy odbiorze przesy┼éki.┬á

5.KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY

5. 1. Dostawa Produktu dost─Öpna jest tak┼╝e poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. 2. Dostawa Produktu do Klienta jest odp┼éatna, chyba ┼╝e Umowa Sprzeda┼╝y stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym op┼éaty za transport, dostarczenie i us┼éugi pocztowe) s─ů wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zak┼éadce informacyjnej dotycz─ůcej koszt├│w dostawy oraz w trakcie sk┼éadania Zam├│wienia, w tym tak┼╝e w chwili wyra┼╝enia przez Klienta woli zwi─ůzania si─Ö Umow─ů Sprzeda┼╝y.

5. 3. Sprzedawca udost─Öpnia Klientowi nast─Öpuj─ůce sposoby dostaw:

5. 3. 1. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa.

5. 3. 2. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.

5. 4. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba ┼╝e w opisie danego Produktu lub w trakcie sk┼éadania Zam├│wienia podano kr├│tszy termin. W przypadku Produkt├│w o r├│┼╝nych terminach dostawy, terminem dostawy jest najd┼éu┼╝szy podany termin, kt├│ry jednak nie mo┼╝e przekroczy─ç 7 Dni Roboczych. Pocz─ůtek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy si─Ö w nast─Öpuj─ůcy spos├│b:

5. 4. 1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu p┼éatno┼Ťci przelewem, p┼éatno┼Ťci elektroniczne lub kart─ů p┼éatnicz─ů – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

5. 4. 2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu p┼éatno┼Ťci got├│wk─ů za pobraniem ÔÇô od dnia zawarcia Umowy Sprzeda┼╝y.

6.PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

6.1. Niniejszy punkt 6. Regulaminu okre┼Ťla procedur─Ö rozpatrywania reklamacji wsp├│ln─ů dla wszystkich reklamacji sk┼éadanych do Sprzedawcy, w szczeg├│lno┼Ťci reklamacji dotycz─ůcych Produkt├│w, Um├│w Sprzeda┼╝y, Us┼éug Elektronicznych oraz pozosta┼éych reklamacji zwi─ůzanych z dzia┼éaniem Sprzedawcy lub Sklepu Internetowego.

6.2. Podstawa i zakres odpowiedzialno┼Ťci s─ů okre┼Ťlone powszechnie obowi─ůzuj─ůcymi przepisami prawa, w szczeg├│lno┼Ťci w Kodeksie Cywilnym, Ustawie o Prawach Konsumenta oraz ustawie o ┼Ťwiadczeniu us┼éug drog─ů elektroniczn─ů z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

6.2.1. Szczeg├│┼éowe postanowienia dotycz─ůce reklamacji Produktu ÔÇô rzeczy ruchomej ÔÇô zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzeda┼╝y zawartej ze Sprzedawc─ů do dnia 31. grudnia 2022 r. okre┼Ťlaj─ů przepisy Kodeksu Cywilnego w brzmieniu obowi─ůzuj─ůcym do dnia 31. grudnia 2022 r., w szczeg├│lno┼Ťci art. 556-576 Kodeksu Cywilnego. Przepisy te okre┼Ťlaj─ů w szczeg├│lno┼Ťci podstaw─Ö i zakres odpowiedzialno┼Ťci Sprzedawcy wzgl─Ödem Klienta, je┼╝eli sprzedany Produkt ma wad─Ö fizyczn─ů lub prawn─ů (r─Ökojmia). Sprzedawca obowi─ůzany jest dostarczy─ç Klientowi Produkt bez wad. Zgodnie z art. 558 ┬ž 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialno┼Ť─ç Sprzedawcy z tytu┼éu r─Ökojmi za Produkt zakupiony zgodnie ze zdaniem poprzednim wobec Klienta nieb─Öd─ůcego konsumentem zostaje wy┼é─ůczona.

6.2.2. Szczeg├│┼éowe postanowienia dotycz─ůce reklamacji Produktu ÔÇô rzeczy ruchomej (w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi), z wy┼é─ůczeniem jednak rzeczy ruchomej, kt├│ra s┼éu┼╝y wy┼é─ůcznie jako no┼Ťnik tre┼Ťci cyfrowej ÔÇô zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzeda┼╝y zawartej ze Sprzedawc─ů od dnia 1. stycznia 2023 r. okre┼Ťlaj─ů przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowi─ůzuj─ůcym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczeg├│lno┼Ťci art. 43a – 43g Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te okre┼Ťlaj─ů w szczeg├│lno┼Ťci podstaw─Ö i zakres odpowiedzialno┼Ťci Sprzedawcy wzgl─Ödem konsumenta, w razie braku zgodno┼Ťci Produktu z Umow─ů Sprzeda┼╝y.

6.2.3. Szczeg├│┼éowe postanowienia dotycz─ůce reklamacji Produktu ÔÇô tre┼Ťci lub us┼éugi cyfrowej lub rzeczy ruchomej, kt├│ra s┼éu┼╝y wy┼é─ůcznie jako no┼Ťnik tre┼Ťci cyfrowej ÔÇô zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzeda┼╝y zawartej ze Sprzedawc─ů od dnia 1. stycznia 2023 r. lub przed tym dniem, je┼╝eli dostarczanie takiego Produktu mia┼éo nast─ůpi─ç lub nast─ůpi┼éo po tym dniu okre┼Ťlaj─ů przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowi─ůzuj─ůcym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczeg├│lno┼Ťci art. 43h ÔÇô 43q Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te okre┼Ťlaj─ů w szczeg├│lno┼Ťci podstaw─Ö i zakres odpowiedzialno┼Ťci Sprzedawcy wzgl─Ödem konsumenta, w razie braku zgodno┼Ťci Produktu z Umow─ů Sprzeda┼╝y.

6.3. Reklamacja może zostać złożona na przykład:

6.3.1. pisemnie na adres: ul. Skłodowskiej-Curie 3, 80-210 Gdańsk,

6.3.2. w formie elektronicznej za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected];

6.4. Przes┼éanie lub zwrot Produktu w ramach reklamacji mo┼╝e nast─ůpi─ç na adres: ul. Sk┼éodowskiej-Curie 3, 80-210 Gda┼äsk.

6.5. Zaleca si─Ö podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczno┼Ťci dotycz─ůcych przedmiotu reklamacji, w szczeg├│lno┼Ťci rodzaju i daty wyst─ůpienia nieprawid┼éowo┼Ťci lub braku zgodno┼Ťci z umow─ů; (2) ┼╝─ůdania sposobu doprowadzenia do zgodno┼Ťci z umow─ů lub o┼Ťwiadczenia o obni┼╝eniu ceny albo odst─ůpieniu od umowy lub innego roszczenia; oraz (3) danych kontaktowych sk┼éadaj─ůcego reklamacj─Ö ÔÇô u┼éatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Wymogi podane w zdaniu poprzednim maj─ů form─Ö jedynie zalecenia i nie wp┼éywaj─ů na skuteczno┼Ť─ç reklamacji z┼éo┼╝onych z pomini─Öciem zalecanego opisu reklamacji.

6.6. W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez sk┼éadaj─ůcego reklamacj─Ö w trakcie rozpatrywania reklamacji zobowi─ůzany jest on do powiadomienia o tym Sprzedawcy.

6.7. Do reklamacji mog─ů zosta─ç za┼é─ůczone przez sk┼éadaj─ůcego reklamacj─Ö dowody (np. zdj─Öcia, dokumenty lub Produkt) zwi─ůzane z przedmiotem reklamacji. Sprzedawca mo┼╝e tak┼╝e zwr├│ci─ç si─Ö do sk┼éadaj─ůcego reklamacj─Ö z pro┼Ťb─ů o podanie dodatkowych informacji lub przes┼éanie dowod├│w (np. zdj─Öcia), je┼╝eli u┼éatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawc─Ö.

6.8. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

7.POZAS─äDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZE┼â ORAZ ZASADY DOST─śPU DO TYCH PROCEDUR

7. 1. Szczeg├│┼éowe informacje dotycz─ůce mo┼╝liwo┼Ťci skorzystania przez Klienta b─Öd─ůcego konsumentem z pozas─ůdowych sposob├│w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze┼ä oraz zasady dost─Öpu do tych procedur dost─Öpne s─ů na stronie internetowej Urz─Ödu Ochrony Konkurencji i Konsument├│w pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

7. 2. Przy Prezesie Urz─Ödu Ochrony Konkurencji i Konsument├│w dzia┼éa tak┼╝e punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: [email protected] lub adres pisemny: Pl. Powsta┼äc├│w Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), kt├│rego zadaniem jest mi─Ödzy innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotycz─ůcych pozas─ůdowego rozwi─ůzywania spor├│w konsumenckich.

7. 3. Konsument posiada nast─Öpuj─ůce przyk┼éadowe mo┼╝liwo┼Ťci skorzystania z pozas─ůdowych sposob├│w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze┼ä: (1) wniosek o rozstrzygni─Öcie sporu do sta┼éego polubownego s─ůdu konsumenckiego (wi─Öcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozas─ůdowego rozwi─ůzania sporu do wojew├│dzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (wi─Öcej informacji na stronie inspektora w┼éa┼Ťciwego ze wzgl─Ödu na miejsce wykonywania dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej przez Sprzedawc─Ö); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsument├│w lub organizacji spo┼éecznej, do kt├│rej zada┼ä statutowych nale┼╝y ochrona konsument├│w (m.in. Federacja Konsument├│w, Stowarzyszenie Konsument├│w Polskich). Porady udzielane s─ů mi─Ödzy innymi mailowo pod adresem [email protected] oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, op┼éata za po┼é─ůczenie wg taryfy operatora).

7. 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dost─Öpna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania spor├│w pomi─Ödzy konsumentami i przedsi─Öbiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywn─ů i wieloj─Özyczn─ů stron─Ö internetow─ů z punktem kompleksowej obs┼éugi dla konsument├│w i przedsi─Öbiorc├│w d─ů┼╝─ůcych do pozas─ůdowego rozstrzygni─Öcia sporu dotycz─ůcego zobowi─ůza┼ä umownych wynikaj─ůcych z internetowej umowy sprzeda┼╝y lub umowy o ┼Ťwiadczenie us┼éug (wi─Öcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urz─Ödu Ochrony Konkurencji i Konsument├│w: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

8.PRAWO ODST─äPIENIA OD UMOWY

8.1. Konsument, kt├│ry zawar┼é umow─Ö na odleg┼éo┼Ť─ç, mo┼╝e w terminie 14 dni kalendarzowych odst─ůpi─ç od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia koszt├│w, z wyj─ůtkiem koszt├│w okre┼Ťlonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wys┼éanie o┼Ťwiadczenia przed jego up┼éywem. O┼Ťwiadczenie o odst─ůpieniu od umowy mo┼╝e zosta─ç z┼éo┼╝one na przyk┼éad:

8.1.1. pisemnie na adres: ul. Marii Sk┼éodowskiej – Curie 3, 80-210 Gda┼äsk;

8.1.2. w formie elektronicznej za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected];

8.2. Zwrot Produktu – rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) w ramach odst─ůpienia od umowy mo┼╝e nast─ůpi─ç na adres: ul. Marii Sk┼éodowskiej – Curie 3, 80-210 Gda┼äsk;

8.3. Przyk┼éadowy wz├│r formularza odst─ůpienia od umowy zawarty jest w za┼é─ůczniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dost─Öpny jest w pkt. 13 Regulaminu. Konsument mo┼╝e skorzysta─ç ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowi─ůzkowe.

8.4. Bieg terminu do odst─ůpienia od umowy rozpoczyna si─Ö:

8.4.1. dla umowy, w wykonaniu kt├│rej Sprzedawca wydaje Produkt, b─Öd─ůc zobowi─ůzany do przeniesienia jego w┼éasno┼Ťci ÔÇô od obj─Öcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazan─ů przez niego osob─Ö trzeci─ů inn─ů ni┼╝ przewo┼║nik, a w przypadku umowy, kt├│ra: (1) obejmuje wiele Produkt├│w, kt├│re s─ů dostarczane osobno, partiami lub w cz─Ö┼Ťciach ÔÇô od obj─Öcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub cz─Ö┼Ťci albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produkt├│w przez czas oznaczony ÔÇô od obj─Öcia w posiadanie pierwszego z Produkt├│w;

8.4.2. dla pozosta┼éych um├│w ÔÇô od dnia zawarcia umowy.

8.5. W przypadku odst─ůpienia od umowy zawartej na odleg┼éo┼Ť─ç umow─Ö uwa┼╝a si─Ö za niezawart─ů.

8.6. Produkty – rzeczy ruchome, w tym rzeczy ruchome z elementami cyfrowymi:

8.6.1. Sprzedawca ma obowi─ůzek niezw┼éocznie, nie p├│┼║niej ni┼╝ w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania o┼Ťwiadczenia konsumenta o odst─ůpieniu od umowy, zwr├│ci─ç konsumentowi wszystkie dokonane przez niego p┼éatno┼Ťci, w tym koszty dostarczenia Produktu – rzeczy ruchomej, w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi (z wyj─ůtkiem dodatkowych koszt├│w wynikaj─ůcych z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego ni┼╝ najta┼äszy zwyk┼éy spos├│b dostawy dost─Öpny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu p┼éatno┼Ťci przy u┼╝yciu takiego samego sposobu p┼éatno┼Ťci, jakiego u┼╝y┼é konsument, chyba ┼╝e konsument wyra┼║nie zgodzi┼é si─Ö na inny spos├│b zwrotu, kt├│ry nie wi─ů┼╝e si─Ö dla niego z ┼╝adnymi kosztami. W przypadku Produkt├│w – rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) – je┼╝eli Sprzedawca nie zaproponowa┼é, ┼╝e sam odbierze Produkt od konsumenta, mo┼╝e wstrzyma─ç si─Ö ze zwrotem p┼éatno┼Ťci otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odes┼éania, w zale┼╝no┼Ťci od tego, kt├│re zdarzenie nast─ůpi wcze┼Ťniej.

8.6.2. W przypadku Produkt├│w – rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) – konsument ma obowi─ůzek niezw┼éocznie, nie p├│┼║niej ni┼╝ w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w kt├│rym odst─ůpi┼é od umowy, zwr├│ci─ç Produkt Sprzedawcy lub przekaza─ç go osobie upowa┼╝nionej przez Sprzedawc─Ö do odbioru, chyba ┼╝e Sprzedawca zaproponowa┼é, ┼╝e sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odes┼éanie Produktu przed jego up┼éywem.

8.6.3. Konsument ponosi odpowiedzialno┼Ť─ç za zmniejszenie warto┼Ťci Produktu – rzeczy ruchomej (w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi) – b─Öd─ůce wynikiem korzystania z niego w spos├│b wykraczaj─ůcy poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8.7. Produkty ÔÇô tre┼Ťci cyfrowe lub us┼éug cyfrowe:

8.7.1. W przypadku odst─ůpienia od umowy o dostarczanie Produktu – tre┼Ťci cyfrowej lub us┼éugi cyfrowej – Sprzedawca od dnia otrzymania o┼Ťwiadczenia konsumenta o odst─ůpieniu od umowy nie mo┼╝e wykorzystywa─ç tre┼Ťci innych ni┼╝ dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez konsumenta w trakcie korzystania z Produktu ÔÇô tre┼Ťci cyfrowych lub us┼éugi cyfrowej ÔÇô dostarczonych przez Sprzedawc─Ö, z wyj─ůtkiem tre┼Ťci, kt├│re: (1) s─ů u┼╝yteczne wy┼é─ůcznie w zwi─ůzku z tre┼Ťci─ů cyfrow─ů lub us┼éug─ů cyfrow─ů, kt├│re stanowi┼éy przedmiot umowy; (2) dotycz─ů wy┼é─ůcznie aktywno┼Ťci konsumenta w trakcie korzystania z tre┼Ťci cyfrowych lub us┼éugi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawc─Ö; (3) zosta┼éy po┼é─ůczone przez przedsi─Öbiorc─Ö z innymi danymi i nie mog─ů zosta─ç z nich wydzielone lub mog─ů zosta─ç wydzielone jedynie przy nak┼éadzie niewsp├│┼émiernych wysi┼ék├│w; (4) zosta┼éy wytworzone przez konsumenta wsp├│lnie z innymi konsumentami, kt├│rzy nadal mog─ů z nich korzysta─ç. Z wyj─ůtkiem przypadk├│w, o kt├│rych mowa wy┼╝ej w pkt (1)ÔÇô(3,) Sprzedawca na ┼╝─ůdanie konsumenta udost─Öpnia mu tre┼Ťci inne ni┼╝ dane osobowe, kt├│re zosta┼éy dostarczone lub wytworzone przez konsumenta w trakcie korzystania z tre┼Ťci cyfrowych lub us┼éugi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawc─Ö. W przypadku odst─ůpienia od umowy Sprzedawca mo┼╝e uniemo┼╝liwi─ç konsumentowi dalsze korzystanie z tre┼Ťci cyfrowych lub us┼éugi cyfrowej, w szczeg├│lno┼Ťci przez uniemo┼╝liwienie konsumentowi dost─Öpu do tre┼Ťci cyfrowych lub us┼éugi cyfrowej lub zablokowanie konta u┼╝ytkownika, co nie ma wp┼éywu na uprawnienia konsumenta, o kt├│rych mowa w zdaniu poprzednim. Konsument ma prawo odzyska─ç tre┼Ťci cyfrowe od Sprzedawcy nieodp┼éatnie, bez przeszk├│d ze strony Sprzedawcy, w rozs─ůdnym terminie i powszechnie u┼╝ywanym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego.

8.7.2. W przypadku odst─ůpienia od umowy o dostarczanie Produktu ÔÇô tre┼Ťci cyfrowej lub us┼éugi cyfrowej, konsument jest zobowi─ůzany zaprzesta─ç korzystania z tej tre┼Ťci cyfrowej lub us┼éugi cyfrowej i udost─Öpniania ich osobom trzecim.

8.8. Mo┼╝liwe koszty zwi─ůzane z odst─ůpieniem przez konsumenta od umowy, kt├│re obowi─ůzany jest ponie┼Ť─ç konsument:

8.8.1. W przypadku Produkt├│w – rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) – je┼╝eli konsument wybra┼é spos├│b dostawy Produktu inny ni┼╝ najta┼äszy zwyk┼éy spos├│b dostawy dost─Öpny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowi─ůzany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych koszt├│w.

8.8.2. W przypadku Produkt├│w – rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) – konsument ponosi bezpo┼Ťrednie koszty zwrotu Produktu.

8.8.3. W przypadku Produktu – us┼éugi, kt├│rej wykonywanie ÔÇô na wyra┼║ne ┼╝─ůdanie konsumenta ÔÇô rozpocz─Ö┼éo si─Ö przed up┼éywem terminu do odst─ůpienia od umowy, konsument, kt├│ry wykonuje prawo odst─ůpienia od umowy po zg┼éoszeniu takiego ┼╝─ůdania, ma obowi─ůzek zap┼éaty za ┼Ťwiadczenia spe┼énione do chwili odst─ůpienia od umowy. Kwot─Ö zap┼éaty oblicza si─Ö proporcjonalnie do zakresu spe┼énionego ┼Ťwiadczenia, z uwzgl─Ödnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Je┼╝eli cena lub wynagrodzenie s─ů nadmierne, podstaw─ů obliczenia tej kwoty jest warto┼Ť─ç rynkowa spe┼énionego ┼Ťwiadczenia.

8.9. Prawo odst─ůpienia od umowy zawartej na odleg┼éo┼Ť─ç nie przys┼éuguje konsumentowi w odniesieniu do um├│w:

8.9.1. (1) o ┼Ťwiadczenie us┼éug, za kt├│re konsument jest zobowi─ůzany do zap┼éaty ceny, je┼╝eli Sprzedawca wykona┼é w pe┼éni us┼éug─Ö za wyra┼║n─ů i uprzedni─ů zgod─ů konsumenta, kt├│ry zosta┼é poinformowany przed rozpocz─Öciem ┼Ťwiadczenia, ┼╝e po spe┼énieniu ┼Ťwiadczenia przez Sprzedawc─Ö utraci prawo odst─ůpienia od umowy, i przyj─ů┼é to do wiadomo┼Ťci; (2) w kt├│rej cena lub wynagrodzenie zale┼╝y od waha┼ä na rynku finansowym, nad kt├│rymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i kt├│re mog─ů wyst─ůpi─ç przed up┼éywem terminu do odst─ůpienia od umowy; (3) w kt├│rej przedmiotem ┼Ťwiadczenia jest Produkt – rzecz ruchoma (w tym rzecz ruchoma z elementami cyfrowymi) – nieprefabrykowany, wyprodukowany wed┼éug specyfikacji konsumenta lub s┼éu┼╝─ůcy zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w kt├│rej przedmiotem ┼Ťwiadczenia jest Produkt – rzecz ruchoma (w tym rzecz ruchoma z elementami cyfrowymi) – ulegaj─ůcy szybkiemu zepsuciu lub maj─ůca kr├│tki termin przydatno┼Ťci do u┼╝ycia; (5) w kt├│rej przedmiotem ┼Ťwiadczenia jest Produkt – rzecz ruchoma (w tym rzecz ruchoma z elementami cyfrowymi) – dostarczany w zapiecz─Ötowanym opakowaniu, kt├│rego po otwarciu opakowania nie mo┼╝na zwr├│ci─ç ze wzgl─Ödu na ochron─Ö zdrowia lub ze wzgl─Öd├│w higienicznych, je┼╝eli opakowanie zosta┼éo otwarte po dostarczeniu; (6) w kt├│rej przedmiotem ┼Ťwiadczenia s─ů Produkty – rzeczy ruchome (w tym rzeczy ruchome z elementami cyfrowymi) -, kt├│re po dostarczeniu, ze wzgl─Ödu na sw├│j charakter, zostaj─ů nieroz┼é─ůcznie po┼é─ůczone z innymi rzeczami ruchomymi, w tym rzeczami ruchomymi z elementami cyfrowymi; (7) w kt├│rej przedmiotem ┼Ťwiadczenia s─ů napoje alkoholowe, kt├│rych cena zosta┼éa uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzeda┼╝y, a kt├│rych dostarczenie mo┼╝e nast─ůpi─ç dopiero po up┼éywie 30 dni i kt├│rych warto┼Ť─ç zale┼╝y od waha┼ä na rynku, nad kt├│rymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w kt├│rej konsument wyra┼║nie ┼╝─ůda┼é, aby Sprzedawca do niego przyjecha┼é w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; je┼╝eli Sprzedawca ┼Ťwiadczy dodatkowo inne us┼éugi ni┼╝ te, kt├│rych wykonania konsument ┼╝─ůda┼é, lub dostarcza Produkty – rzeczy ruchome (w tym rzeczy ruchome z elementami cyfrowymi) -,inne ni┼╝ cz─Ö┼Ťci zamienne niezb─Ödne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odst─ůpienia od umowy przys┼éuguje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych us┼éug lub Produkt├│w; (9) w kt├│rej przedmiotem ┼Ťwiadczenia s─ů nagrania d┼║wi─Ökowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapiecz─Ötowanym opakowaniu, je┼╝eli opakowanie zosta┼éo otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dziennik├│w, periodyk├│w lub czasopism, z wyj─ůtkiem umowy o prenumerat─Ö; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o ┼Ťwiadczenie us┼éug w zakresie zakwaterowania, innych ni┼╝ do cel├│w mieszkalnych, przewozu towar├│w, najmu samochod├│w, gastronomii, us┼éug zwi─ůzanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, je┼╝eli w umowie oznaczono dzie┼ä lub okres ┼Ťwiadczenia us┼éugi; (13) o dostarczanie tre┼Ťci cyfrowych niedostarczanych na no┼Ťniku materialnym, za kt├│re konsument jest zobowi─ůzany do zap┼éaty ceny, je┼╝eli Sprzedawca rozpocz─ů┼é ┼Ťwiadczenie za wyra┼║n─ů i uprzedni─ů zgod─ů konsumenta, kt├│ry zosta┼é poinformowany przed rozpocz─Öciem ┼Ťwiadczenia, ┼╝e po spe┼énieniu ┼Ťwiadczenia przez Sprzedawc─Ö utraci prawo odst─ůpienia od umowy, i przyj─ů┼é to do wiadomo┼Ťci, a Sprzedawca przekaza┼é konsumentowi potwierdzenie, o kt├│rym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o Prawach Konsumenta; (14) o ┼Ťwiadczenie us┼éug, za kt├│re konsument jest zobowi─ůzany do zap┼éaty ceny w przypadku kt├│rych konsument wyra┼║nie za┼╝─ůda┼é od Sprzedawcy, aby przyjecha┼é do niego w celu dokonania naprawy, a us┼éuga zosta┼éa ju┼╝ w pe┼éni wykonana za wyra┼║n─ů i uprzedni─ů zgod─ů konsumenta.

8.10. Zawarte w niniejszym punkcie 8. Regulaminu postanowienia dotycz─ůce konsumenta stosuje si─Ö od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla um├│w zawartych od tego dnia r├│wnie┼╝ do Us┼éugobiorcy lub Klienta b─Öd─ůcego osob─ů fizyczn─ů zawieraj─ůc─ů umow─Ö bezpo┼Ťrednio zwi─ůzan─ů z jej dzia┼éalno┼Ťci─ů gospodarcz─ů, gdy z tre┼Ťci tej umowy wynika, ┼╝e nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikaj─ůcego w szczeg├│lno┼Ťci z przedmiotu wykonywanej przez ni─ů dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej, udost─Öpnionego na podstawie przepis├│w o Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia┼éalno┼Ťci Gospodarczej.

9.POSTANOWIENIA DOTYCZ─äCE PRZEDSI─śBIORC├ôW

9. 1. Odpowiedzialno┼Ť─ç Sprzedawcy z tytu┼éu r─Ökojmi za Produkt lub braku zgodno┼Ťci Produktu z Umow─ů Sprzeda┼╝y zostaje wy┼é─ůczona.

9. 2. Sprzedawca ustosunkuje si─Ö do reklamacji w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

9. 3. Sprzedawca ma prawo ograniczy─ç dost─Öpne sposoby p┼éatno┼Ťci, w tym tak┼╝e wymaga─ç dokonania przedp┼éaty w ca┼éo┼Ťci albo cz─Ö┼Ťci i to niezale┼╝nie od wybranego przez Klienta sposobu p┼éatno┼Ťci oraz faktu zawarcia Umowy Sprzeda┼╝y.

9. 4. Us┼éugodawca mo┼╝e wypowiedzie─ç umow─Ö o ┼Ťwiadczenie Us┼éugi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przes┼éanie Us┼éugobiorcy stosownego o┼Ťwiadczenia.

9. 5. Odpowiedzialno┼Ť─ç Us┼éugodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Us┼éugobiorcy/Klienta, bez wzgl─Ödu na jej podstaw─Ö prawn─ů, jest ograniczona ÔÇô zar├│wno w ramach pojedynczego roszczenia, jak r├│wnie┼╝ za wszelkie roszczenia w sumie ÔÇô do wysoko┼Ťci zap┼éaconej ceny oraz koszt├│w dostawy z tytu┼éu Umowy Sprzeda┼╝y, nie wi─Öcej jednak ni┼╝ do kwoty jednego tysi─ůca z┼éotych. Ograniczenie kwotowe, o kt├│rym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszcze┼ä kierowanych przez Us┼éugobiorc─Ö/Klienta w stosunku do Us┼éugodawcy/Sprzedawcy, w tym tak┼╝e w przypadku braku zawarcia Umowy Sprzeda┼╝y lub niezwi─ůzanych z Umow─ů Sprzeda┼╝y. Us┼éugodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialno┼Ť─ç w stosunku do Us┼éugobiorcy/Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci z tytu┼éu utraconych korzy┼Ťci. Sprzedawca nie ponosi tak┼╝e odpowiedzialno┼Ťci za op├│┼║nienie w przewozie przesy┼éki.

9. 6. Wszelkie spory powsta┼ée pomi─Ödzy Sprzedawc─ů/Us┼éugodawc─ů a Klientem/Us┼éugobiorc─ů zostaj─ů poddane s─ůdowi w┼éa┼Ťciwemu ze wzgl─Ödu na siedzib─Ö Sprzedawcy/Us┼éugodawcy.

10.OPINIE O PRODUKTACH

10.1. Sprzedawca umo┼╝liwia swoim Klientom wystawianie i dost─Öp do opinii o Produktach oraz o Sklepie Internetowym na zasadach wskazanych w niniejszym punkcie Regulaminu.

10.2. Wystawienie opinii przez Klienta mo┼╝liwe jest po skorzystaniu z formularza umo┼╝liwiaj─ůcego dodanie opinii o Produkcie lub Sklepie Internetowym. Formularz ten mo┼╝e by─ç udost─Öpniony bezpo┼Ťrednio na stronie Sklepu Internetowego (w tym tak┼╝e za pomoc─ů zewn─Ötrznego widgetu) lub mo┼╝e zosta─ç udost─Öpniony za pomoc─ů indywidualnego linku otrzymanego przez Klienta po zakupie na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Dodaj─ůc opini─Ö, Us┼éugobiorca mo┼╝e r├│wnie┼╝ doda─ç ocen─Ö graficzn─ů lub zdj─Öcie Produktu ÔÇô je┼╝eli taka opcja jest dost─Öpna w formularzu opinii.

10.3. Opinia o Produkcie mo┼╝e by─ç wystawiona tylko do faktycznie zakupionych Produkt├│w w Sklepie Internetowym Sprzedawcy oraz przez Klienta, kt├│ry dokona┼é zakupu opiniowanego Produktu. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych lub pozornych Um├│w Sprzeda┼╝y w celu wystawienia opinii o Produkcie. Opinia o Sklepie Internetowym mo┼╝e by─ç wystawiona przez osob─Ö b─Öd─ůc─ů Klientem Sklepu Internetowego.

10.4. Dodawanie opinii przez Klient├│w nie mo┼╝e by─ç wykorzystywane do dzia┼éa┼ä bezprawnych, w szczeg├│lno┼Ťci do dzia┼éa┼ä stanowi─ůcych czyn nieuczciwej konkurencji, czy te┼╝ dzia┼éa┼ä naruszaj─ůcych dobra osobiste, prawa w┼éasno┼Ťci intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub os├│b trzecich. Klient dodaj─ůc opini─Ö obowi─ůzany jest do dzia┼éania zgodnego z prawem, niniejszym Regulaminem i dobrymi obyczajami.

10.5. Opinie mog─ů by─ç udost─Öpniane bezpo┼Ťrednio na stronie Sklepu Internetowego (np. przy danym Produkcie) lub w zewn─Ötrznym serwisie zbieraj─ůcym opinie, z kt├│rym wsp├│┼épracuje Sprzedawca i do kt├│rego odsy┼éa na stronie Sklepu Internetowego (w tym tak┼╝e za pomoc─ů zewn─Ötrznego widgetu umieszczonego na stronie Sklepu Internetowego).

10.6. Sprzedawca zapewnia aby publikowane opinie o Produktach pochodzi┼éy od jego Klient├│w, kt├│rzy zakupili dany Produkt. W tym celu Sprzedawca podejmuje nast─Öpuj─ůce dzia┼éania, aby sprawdzi─ç, czy opinie pochodz─ů od jego Klient├│w:

10.6.1. Opublikowanie opinii wystawianej za pomoc─ů formularza dost─Öpnego bezpo┼Ťrednio na stronie Sklepu Internetowego wymaga wcze┼Ťniejszej weryfikacji przez Us┼éugodawc─Ö. Weryfikacja polega na sprawdzeniu zgodno┼Ťci opinii z Regulaminem, w szczeg├│lno┼Ťci na sprawdzeniu, czy osoba opiniuj─ůca jest Klientem Sklepu Internetowego ÔÇô w tym wypadku Sprzedawca sprawdza, czy osoba ta dokona┼éa zakupu w Sklepie Internetowym, a w przypadku opinii o Produkcie sprawdza dodatkowo, czy zakupi┼éa opiniowany Produkt. Weryfikacja nast─Öpuje bez zb─Ödnej zw┼éoki.

10.6.2. Sprzedawca wysy┼éa swoim Klientom (w tym tak┼╝e za pomoc─ů zewn─Ötrznego serwisu zbieraj─ůcego opinie, z kt├│rym wsp├│┼épracuje) indywidualny link na podany przez niego przy zakupie adres poczty elektronicznej ÔÇô w ten spos├│b dost─Öp do formularza opinii otrzymuje wy┼é─ůcznie Klient, kt├│ry dokona┼é zakupu Produktu w Sklepie Internetowym.

10.6.3. W razie w─ůtpliwo┼Ťci Sprzedawcy lub zastrze┼╝e┼ä kierowanych do Sprzedawcy przez innych Klient├│w lub osoby trzecie, czy dana opinia pochodzi od Klienta lub czy dany Klient kupi┼é dany Produkt, Sprzedawca zastrzega sobie prawo skontaktowania si─Ö z autorem opinii celem wyja┼Ťnienia i potwierdzenia, ┼╝e faktycznie jest Klientem Sklepu Internetowego lub dokona┼é zakupu opiniowanego Produktu.

10.7. Wszelkie uwagi, odwo┼éania od weryfikacji opinii, czy te┼╝ zastrze┼╝enia czy dana opinia pochodzi od Klienta lub czy dany Klient kupi┼é dany Produkt mog─ů by─ç zg┼éaszane w trybie analogicznym do procedury reklamacyjnej wskazanej w punkcie 6. Regulaminu.

10.8. Sprzedawca nie zamieszcza ani nie zleca zamieszczania innej osobie nieprawdziwych opinii lub rekomendacji Klientów oraz nie zniekształca opinii lub rekomendacji Klientów w celu promowania swoich Produktów. Sprzedawca udostępnia opnie zarówno pozytywne, jak i negatywne. Sprzedawca nie udostępnia sponsorowanych opinii.

11.NIELEGALNE TREŚCI I INNE TREŚCI NIEZGODNE Z REGULAMINEM

11.1. Niniejszy punkt Regulaminu zawiera postanowienia wynikaj─ůce z Aktu o Us┼éugach Cyfrowych w zakresie dotycz─ůcym Sklepu Internetowego i Us┼éugodawcy.Us┼éugobiorca co do zasady nie jest zobowi─ůzany do dostarczania tre┼Ťci podczas korzystania ze Sklepu Internetowego, chyba ┼╝e Regulamin wymaga podania okre┼Ťlonych danych (np. dane do z┼éo┼╝enia Zam├│wienia). Us┼éugobiorca mo┼╝e mie─ç mo┼╝liwo┼Ť─ç dodania opinii lub komentarza w Sklepie Internetowym korzystaj─ůc z narz─Ödzi udost─Öpnionych w tym celu przez Us┼éugodawc─Ö. W ka┼╝dym wypadku dostarczania tre┼Ťci przez Us┼éugobiorc─Ö jest on zobowi─ůzany do przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie.

11.2. PUNKT KONTAKTOWY ÔÇô Us┼éugodawca wyznacza adres poczty elektronicznej [email protected] jako pojedynczy punkt kontaktowy. Punkt kontaktowy umo┼╝liwia bezpo┼Ťredni─ů komunikacj─Ö Us┼éugodawcy z organami pa┼ästw cz┼éonkowskich, Komisj─ů Europejsk─ů i Rad─ů Us┼éug Cyfrowych oraz jednocze┼Ťnie umo┼╝liwia odbiorcom us┼éugi (w tym Us┼éugobiorcom) bezpo┼Ťredni─ů, szybk─ů i przyjazn─ů komunikacj─Ö z Us┼éugodawc─ů drog─ů elektroniczn─ů, na potrzeby stosowania Aktu o Us┼éugach Cyfrowych. Us┼éugodawca wskazuje j─Özyk polski oraz j─Özyk angielski do cel├│w komunikacji z jego punktem kontaktowym.

11.3. Procedura zg┼éaszania Nielegalnych Tre┼Ťci i dzia┼éania zgodnie z art. 16 Aktu o Us┼éugach Cyfrowych:

11.3.1. Na adres poczty elektronicznej [email protected] dowolna osoba lub dowolny podmiot mo┼╝e zg┼éosi─ç Us┼éugodawcy obecno┼Ť─ç okre┼Ťlonych informacji, kt├│re dana osoba lub dany podmiot uwa┼╝aj─ů za Nielegalne Tre┼Ťci.

11.3.2. Zg┼éoszenie powinno by─ç wystarczaj─ůco precyzyjne i odpowiednio uzasadnione. W tym celu Us┼éugodawca umo┼╝liwia i u┼éatwia dokonywanie na podany wy┼╝ej adres poczty elektronicznej zg┼éosze┼ä zawieraj─ůcych wszystkie poni┼╝sze elementy:(1) wystarczaj─ůco uzasadnione wyja┼Ťnienie powod├│w, dla kt├│rych dana osoba lub dany podmiot zarzucaj─ů, ┼╝e zg┼éaszane informacje stanowi─ů Nielegalne Tre┼Ťci;(2) jasne wskazanie dok┼éadnej elektronicznej lokalizacji informacji, takiej jak dok┼éadny adres URL lub dok┼éadne adresy URL, oraz, w stosownych przypadkach, dodatkowe informacje umo┼╝liwiaj─ůce identyfikacj─Ö Nielegalnych Tre┼Ťci, stosownie do rodzaju tre┼Ťci i konkretnego rodzaju us┼éugi;(3) imi─Ö i nazwisko lub nazw─Ö oraz adres e-mail osoby lub podmiotu dokonuj─ůcych zg┼éoszenia, z wyj─ůtkiem zg┼éoszenia dotycz─ůcego informacji uznawanych za zwi─ůzane z jednym z przest─Öpstw, o kt├│rych mowa w art. 3ÔÇô7 dyrektywy 2011/93/UE;oraz (4) o┼Ťwiadczenie potwierdzaj─ůce powzi─Öte w dobrej wierze przekonanie osoby lub podmiotu dokonuj─ůcych zg┼éoszenia, ┼╝e informacje i zarzuty w nim zawarte s─ů prawid┼éowe i kompletne.

11.3.3. Zg┼éoszenie, o kt├│rym mowa powy┼╝ej, uznaje si─Ö za daj─ůce podstaw─Ö do uzyskania faktycznej wiedzy lub wiadomo┼Ťci do cel├│w art. 6 Aktu o Us┼éugach Cyfrowych w odniesieniu do informacji, kt├│rej dotyczy, je┼╝eli umo┼╝liwia Us┼éugodawcy dzia┼éaj─ůcemu z nale┼╝yt─ů staranno┼Ťci─ů stwierdzenie ÔÇôbez szczeg├│┼éowej analizy prawnej ÔÇônielegalnego charakteru danej dzia┼éalno┼Ťci lub informacji.

11.3.4. Je┼╝eli zg┼éoszenie zawiera elektroniczne dane kontaktowe osoby lub podmiotu, kt├│re dokona┼éy zg┼éoszenia, Us┼éugodawca bez zb─Ödnej zw┼éoki przesy┼éa takiej osobie lub takiemu podmiotowi potwierdzenie otrzymania zg┼éoszenia.Us┼éugodawca powiadamia tak┼╝e bez zb─Ödnej zw┼éoki tak─ů osob─Ö lub taki podmiot o swojej decyzji w odniesieniu do informacji, kt├│rych dotyczy zg┼éoszenie, przekazuj─ůc informacje na temat mo┼╝liwo┼Ťci odwo┼éania si─Ö od podj─Ötej decyzji.

11.3.5. Us┼éugodawca rozpatruje wszystkie zg┼éoszenia, kt├│re otrzymuje w ramach mechanizmu, o kt├│rych mowa powy┼╝ej, oraz podejmuje decyzje w odniesieniu do informacji, kt├│rych dotycz─ů zg┼éoszenia, w spos├│b terminowy, niearbitralny i obiektywny oraz z zachowaniem nale┼╝ytej staranno┼Ťci. Je┼╝eli na potrzeby takiego rozpatrywania lub podejmowania decyzji Us┼éugodawca korzysta ze zautomatyzowanych ┼Ťrodk├│w, uwzgl─Ödnia informacje na ten temat w powiadomieniu, o kt├│rym mowa poprzednim punkcie.

11.4. Informacja na temat ogranicze┼ä, kt├│re Us┼éugodawca nak┼éada w zwi─ůzku z korzystaniem z Sklepu Internetowego, w odniesieniu do informacji przekazywanych przez Us┼éugobiorc├│w:

11.4.1. Us┼éugobiorc─Ö obowi─ůzuj─ů nast─Öpuj─ůce zasady w przypadku dostarczania jakichkolwiek tre┼Ťci w ramach Sklepu Internetowego:

11.4.1.1. obowi─ůzek korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym do zamieszczania tre┼Ťci (np.w ramach opinii lub komentarzy), zgodnie z jego przeznaczeniem, niniejszym Regulaminem oraz w spos├│b zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, maj─ůc na uwadze poszanowanie d├│br osobistych oraz praw autorskich i w┼éasno┼Ťci intelektualnej Us┼éugodawcy oraz os├│b trzecich;

11.4.1.2. obowi─ůzek wprowadzania tre┼Ťci zgodnych ze stanem faktycznym oraz w spos├│b niewprowadzaj─ůcy w b┼é─ůd;

11.4.1.3. zakaz dostarczania tre┼Ťci o charakterze bezprawnym, w tym zakaz dostarczania Nielegalnych Tre┼Ťci;

11.4.1.4. zakaz przesy┼éania niezam├│wionych informacji handlowych (spam) za po┼Ťrednictwem Sklepu Internetowego;

11.4.1.5. zakaz dostarczania tre┼Ťci naruszaj─ůcych powszechnie przyj─Öte zasady netykiety, w tym zawieraj─ůcych tre┼Ťci wulgarne lub obra┼║liwe;

11.4.1.6. obowi─ůzek posiadaniaÔÇô w przypadku, gdy jest to konieczne ÔÇôwszelkich wymaganych praw i zezwole┼ä do dostarczania takich tre┼Ťci na stronach Sklepu Internetowego, w szczeg├│lno┼Ťci praw autorskich lub wymaganych licencji, zezwole┼ä i zg├│d na ich wykorzystywanie, rozpowszechnianie, udost─Öpnianie, lub publikacj─Ö,zw┼éaszcza prawa publikowania i rozpowszechniania w Sklepie Internetowym oraz prawo do wykorzystania i rozpowszechniania wizerunku b─ůd┼║ danych osobowych w przypadku tre┼Ťci, kt├│re obejmuj─ů wizerunek lub dane osobowe os├│b trzecich.

11.4.1.7. obowi─ůzek korzystania ze Sklepu Internetowego w spos├│b nie stwarzaj─ůcy zagro┼╝enia bezpiecze┼ästwa systemu teleinformatycznego Us┼éugodawcy, Sklepu Internetowego lub os├│b trzecich.

11.4.2. Us┼éugodawca zastrzega sobie prawo moderowania tre┼Ťci dostarczanych przez Us┼éugobiorc├│w na stron─Ö Sklepu Internetowego. Moderowanie odbywa si─Ö w dobrej wierze i z nale┼╝yt─ů staranno┼Ťci─ů oraz z w┼éasnej inicjatywy Us┼éugodawcy lub na otrzymane zg┼éoszenie w celu wykrycia, identyfikacji i usuni─Öcia Nielegalnych Tre┼Ťci lub innych tre┼Ťci niezgodnych z Regulaminem lub uniemo┼╝liwienia do nich dost─Öpu lub podejmowania niezb─Ödnych ┼Ťrodk├│w, aby spe┼éni─ç wymogi prawa Unii Europejskiej i prawa krajowego zgodnego z prawem Unii Europejskiej, w tym wymogi okre┼Ťlone w Akcie o us┼éugach cyfrowych,b─ůd┼║ te┼╝ wymogi zawarte w Regulaminie.

11.4.3. Proces moderowania mo┼╝e odbywa─ç si─Ö r─Öcznie przez cz┼éowieka lub opiera─ç si─Ö na zautomatyzowanych lub cz─Ö┼Ťciowo zautomatyzowanych narz─Ödziach u┼éatwiaj─ůcych Us┼éugodawcy identyfikacj─Ö Nielegalnych Tre┼Ťci lub innych tre┼Ťci niezgodnych z Regulaminem.Po zidentyfikowaniu takich tre┼Ťci Us┼éugodawca podejmuje decyzj─Ö codo ewentualnego usuni─Öcia lub uniemo┼╝liwienia dost─Öpu do tre┼Ťci lub w inny spos├│b ogranicza ich widoczno┼Ť─ç lub podejmuje inne dzia┼éania, kt├│re uzna za konieczne (np.kontaktuje si─Ö z Us┼éugobiorc─ů celem wyja┼Ťnienia zastrze┼╝e┼ä i zmiany tre┼Ťci). Us┼éugodawca w spos├│b jasny i ┼éatwo zrozumia┼éy poinformuje Us┼éugobiorc─Ö, kt├│ry dostarczy┼é tre┼Ťci (w razie posiadania jego danych kontaktowych) o swojej decyzji, powodach jej podj─Öcia oraz dost─Öpnych mo┼╝liwo┼Ťciach odwo┼éania si─Ö od tej decyzji.

11.4.4. Us┼éugodawca realizuj─ůc swoje prawa i obowi─ůzki z Aktu o Us┼éugach Cyfrowych zobowi─ůzany jest dzia┼éa─ç z nale┼╝yt─ů staranno┼Ťci─ů, w spos├│b obiektywny i proporcjonalny oraz z nale┼╝ytym uwzgl─Ödnieniem praw i prawnie uzasadnionych interes├│w wszystkich zaanga┼╝owanych stron, w tym odbiorc├│w us┼éugi, w szczeg├│lno┼Ťci z uwzgl─Ödnieniem praw zapisanych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, takich jak wolno┼Ť─ç wypowiedzi, wolno┼Ť─ç i pluralizm medi├│w i inne prawa podstawowe i wolno┼Ťci.

11.5. Wszelkie uwagi,skargi,reklamacje, odwo┼éania lub zastrze┼╝enia dotycz─ůce decyzji lub innych dzia┼éa┼ä lub brak dzia┼éa┼ä podj─Ötych przez Us┼éugodawc─Ö na podstawie otrzymanego zg┼éoszenia lub decyzji Us┼éugodawcy podj─Ötej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu mog─ů by─ç zg┼éaszane w trybie analogicznym do procedury reklamacyjnej wskazanej w punkcie 6. Regulaminu.Korzystanie z tej procedury jest bezp┼éatne i umo┼╝liwia sk┼éadanie skarg w spos├│b elektroniczny na podany adres poczty elektronicznej. Skorzystanie z procedury zg┼éaszania i rozpatrywania skarg pozostaje bez uszczerbku dla prawa danej osoby lub podmiotu do wszcz─Öcia post─Öpowania przed s─ůdem oraz nie narusza jego innych praw.

11.6. Us┼éugodawca rozpatruje wszelkie uwagi,skargi,reklamacje, odwo┼éania lub zastrze┼╝enia dotycz─ůce decyzji lub innych dzia┼éa┼ä lub brak dzia┼éa┼ä podj─Ötych przez Us┼éugodawc─Ö na podstawie otrzymanego zg┼éoszenia lub podj─Ötej decyzji w spos├│b terminowy, niedyskryminuj─ůcy, obiektywny i niearbitralny. Je┼╝eli skarga lub inne zg┼éoszenie zawiera wystarczaj─ůce powody, aby Us┼éugodawca uzna┼é, ┼╝e jego decyzja o niepodejmowania dzia┼éa┼ä w odpowiedzi na zg┼éoszenie jest nieuzasadniona lub ┼╝e informacje, kt├│rych dotyczy skarga, nie s─ů nielegalne i niezgodne z Regulaminem, lub zawiera informacje wskazuj─ůce, ┼╝e dzia┼éanie skar┼╝─ůcego nie uzasadnia podj─Ötego ┼Ťrodka, Us┼éugodawca bez zb─Ödnej zw┼éoki uchyla lub zmienia swoj─ů decyzj─Ö co do ewentualnego usuni─Öcia lub uniemo┼╝liwienia dost─Öpu do tre┼Ťci lub w inny spos├│b ograniczenia ich widoczno┼Ťci lub podejmuje inne dzia┼éania, kt├│re uzna za konieczne.

11.7. Us┼éugobiorcy,osoby lub podmioty, kt├│re dokona┼éy zg┼éoszenia Nielegalnych Tre┼Ťci, do kt├│rych skierowane s─ů decyzje Us┼éugodawcy dotycz─ůce Nielegalnych Tre┼Ťci lub tre┼Ťci niezgodnych z Regulaminem, maj─ů prawo wyboru dowolnego organu pozas─ůdowego rozstrzygania spor├│w certyfikowanego przez koordynatora ds. us┼éug cyfrowych pa┼ästwa cz┼éonkowskiego w celu rozstrzygni─Öcia spor├│w dotycz─ůcych tych decyzji, w tym w odniesieniu do skarg, kt├│re nie zosta┼éy rozstrzygni─Öte w ramach wewn─Ötrznego systemu rozpatrywania skarg Us┼éugodawcy.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12. 1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane s─ů w j─Özyku polskim.

12. 2. Zmiana Regulaminu:

12. 2. 1. Us┼éugodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z wa┼╝nych przyczyn to jest: zmiany przepis├│w prawa; zmiany sposob├│w p┼éatno┼Ťci i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wp┼éywaj─ů na realizacj─Ö postanowie┼ä niniejszego Regulaminu.

12. 2. 2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu um├│w o charakterze ci─ůg┼éym (np. ┼Ťwiadczenie Us┼éugi Elektronicznej ÔÇô Konto) zmieniony Regulamin wi─ů┼╝e Us┼éugobiorc─Ö, je┼╝eli zosta┼éy zachowane wymagania okre┼Ťlone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest Us┼éugobiorca zosta┼é prawid┼éowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedzia┼é umowy w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowa┼éa wprowadzeniem jakichkolwiek nowych op┼éat lub podwy┼╝szeniem obecnych Us┼éugobiorca ma prawo odst─ůpienia od umowy.

12. 2. 3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu um├│w o innym charakterze ni┼╝ umowy ci─ůg┼ée (np. Umowa Sprzeda┼╝y) zmiany Regulaminu nie b─Öd─ů w ┼╝aden spos├│b narusza─ç praw nabytych Us┼éugobiorc├│w/Klient├│w przed dniem wej┼Ťcia w ┼╝ycie zmian Regulaminu, w szczeg├│lno┼Ťci zmiany Regulaminu nie b─Öd─ů mia┼éy wp┼éywu na ju┼╝ sk┼éadane lub z┼éo┼╝one Zam├│wienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzeda┼╝y.

12. 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj─ů zastosowanie powszechnie obowi─ůzuj─ůce przepisy prawa polskiego, w szczeg├│lno┼Ťci: Kodeksu Cywilnego; ustawy o ┼Ťwiadczeniu us┼éug drog─ů elektroniczn─ů z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta; oraz inne w┼éa┼Ťciwe przepisy powszechnie obowi─ůzuj─ůcego prawa.

13.WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)


Wz├│r formularza odst─ůpienia od umowy

(formularz ten nale┼╝y wype┼éni─ç i odes┼éa─ç tylko w przypadku ch─Öci odst─ůpienia od umowy)

ÔÇô Adresat:

FARMACIA VERDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU SKLEP INTERNETOWY
ul. Marii Sk┼éodowskiej – Curie 3, 80-210 Gda┼äsk
loremvit.pl

[email protected]

ÔÇô Ja/My(*) niniejszym informuj─Ö/informujemy(*) o moim/naszym odst─ůpieniu od umowy sprzeda┼╝y nast─Öpuj─ůcych towar├│w(*) umowy dostawy nast─Öpuj─ůcych towar├│w(*) umowy o dzie┼éo polegaj─ůcej na wykonaniu nast─Öpuj─ůcych towar├│w(*)/o ┼Ťwiadczenie nast─Öpuj─ůcej us┼éugi(*)

ÔÇô Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

ÔÇô Imi─Ö i nazwisko konsumenta(-├│w)

ÔÇô Adres konsumenta(-├│w)

ÔÇô Podpis konsumenta(-├│w) (tylko je┼╝eli formularz jest przesy┼éany w wersji papierowej)

ÔÇô Data

(*) Niepotrzebne skre┼Ťli─ç.

┬ę LoremVit.pl
Wszelkie prawa zastrze┼╝one!